Kommunene forbereder seg på vaksinering

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjonNorge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Publisert 17.12.2020

Målene for koronavaksinasjonsprogrammet:

  • Redusere risiko for død
  • Redusere risiko for alvorlig sykdom
  • Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur
  • Beskytte sysselsettingen og økonomien
  • Gjenåpne samfunnet

Alle som får tilbudet bør ta vaksinen

Det er et mål at alle som blir anbefalt vaksinasjon velger å ta vaksinen. Personer som blir anbefalt vaksinasjon, skal ha fått kunnskap nok til å ta et valg.

Ikke nok vaksine til alle i starten

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

  • Beboere i sykehjem
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. 

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg 

De første dosene settes i Oslo-området

Siden det i første omgang er snakk om en mindre leveranse, er det ikke praktisk gjennomførbart å dele opp i flere leveranser. Produsenten kan kun levere denne aller første leveransen til ett sted i Norge.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å se på hvordan den første leveransen kan fordeles på en praktisk måte. De vil legge vekt på logistikk og hvordan vaksinene skal transporteres raskt fram til kommunene i Oslo-området der de skal brukes.

FHI vil gjøre en vurdering av hvilke kommuner som skal motta disse vaksinene, og kontakte dem. Denne første leveransen vil dermed ikke omfatte alle kommuner, men kun de som blir kontaktet av Folkehelseinstituttet. Det er ikke nødvendig for kommunene å kontakte FHI. FHI vil kontakte de utvalgte kommunene.