Høie: – En meter er fortsatt en meter!

Screenshot fra regjeringens pressekonferanse.
Screenshot fra regjeringens pressekonferanse.

Ta vaksinen! Og hold avstand, test deg og bli hjemme ved symptomer. Smittevern er like viktig som før – inntil vaksineringen er fullført, påpekte helseministeren i pressekonferansen i dag.

Publisert 27.08.2021

Med stadig økende smittetall over hele landet er det viktig at vi fortsatt følger smittevernsanbefalingene, var budskapet fra regjeringen. En viktig innsats for å få ned smitten er det hver av oss kan bidra med, i tillegg til det kommunene står for.

Den overordnende målsettingen for myndighetene er nå å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav, inntil 90 % av befolkningen over 18 år er vaksinert med andre dose.

For å begrense smittespredningen presiserte de kjente anbefalinger som fortsatt gjelder:

 • Ta vaksinen
 • Hold avstand – meteren gjelder fortsatt
 • Hold deg hjemme ved symptomer og test deg
 • Last ned Smittestopp-appen
 • Ring eller ta kontakt med dine egne nærkontakter dersom du er smittet

– Vær tålmodig med kommunene

Kommunene jobber nå på spreng med å prioritere vaksinering, samtidig som de skal teste og smittespore. Dette er en krevende jobb når smittetrykket er så høyt som det er nå, ble det påpekt.

Ønsker du mer informasjon om hva som gjelder for din kommune? Kommunene bruker sine hjemmesider og sosiale kanaler aktivt for å informere sine innbyggere om hva som er de gjeldende reglene.  

Vaksinasjon er prioritert

Fredag ble det også sendt ut et brev til alle landets kommuner med råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. I brevet viser de til regjeringens strategi som er å håndtere covid-19-pandemien på en slik måte at vi til enhver tid har kontroll på smittespredningen, slik at pandemien er håndterbar og ikke overskrider behandlingskapasiteten i helse- og omsorgstjenesten.

Brevet inneholder også praktiske råd om håndtering av det nye opplegget med testing i skolene, om håndtering av økt smittespredning i kommunene, og om prioriteringer.

Den lokale risikovurderingen må nå legge særlig vekt på sykdomsbyrden, aldersfordelingen blant de smittede og de innlagte, antallet nye tilfeller og vaksinasjonsdekning i ulike deler av befolkningen.

Ved kapasitetsutfordringer, anbefales følgende prioritering:

 1. Vaksinasjon
 2. Testing
 3. Smittesporing av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
 4. Smittesporing av øvrige nærkontakter

Vaksinasjon for de som gjenstår

Kommunene skal de nærmeste ukene vaksinere mange hundre tusen mennesker med andre dose. I tillegg starter vaksinasjon av 16- og 17-åringer. Kommunene har stor grad av frihet til å organisere arbeidet på best mulig måte etter de lokale forholdene.

Kommunene får følgende råd i brevet:

 • Pass på at studentene får et godt tilbud.
 • Husk at det fortsatt er mange i aldersgruppa 25 – 39 år som ennå ikke fått første dose.
 • Ha et lett tilgjengelig tilbud for etternølere og folk som har ombestemt seg.
 • Husk vaksinasjon av ansatte i helsetjenesten, herunder vikarer.
 • Det er foreløpig ikke anbefalt en tredje vaksinedose. Dersom ny kunnskap skulle tilsi at dette blir aktuelt, vil vi gi beskjed.

TISK

Flere kommuner har meldt om presset kapasitet til TISK-arbeidet. FHI og HDIR har følgende råd til kommuner med presset kapasitet:

 • Forsterking av test- og smittesporingskapasitet ved f.eks. å søke bistand fra nabokommuner eller Helsedirektoratet (nasjonalt innsatspersonell).
 • Bruke mer risikobasert smittesporing.
 • Velge testregime for barn og unge tilpasset lokal situasjon.

Brevet fra FHI og HDIR ligger under dokumenter.