Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Eidskog kommune åpnet testsenter på svenskegrensen

Kommer du fra Sverige og skal inn i Norge, kan du nå koronateste deg gratis på Magnormoen. Eidskog kommune har etablert testsenteret i rekordfart, etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen besøkte senteret rett etter åpningen.

Publisert 26.08.2020

-Her er det gjort en god jobb - Eidskog leverer! sa fylkesmannen. Han fikk en orientering om bemanning og hvordan teststasjonen drives. Det er et godt samarbeid mellom Eidskog kommune og Røde kors som har gjort dette mulig. 

Formålet med å teste personer som ankommer Norge fra utlandet er å redusere importsmitten til Norge. Bakgrunnen er den økende smittespredningen de siste ukene, hvorav en stor andel kan spores tilbake til utenlandsreiser.

Åpnet på under en uke

Eidskog kommune har tatt dette oppdraget på meget kort varsel, og tilbudet ble etablert på under en uke. 

  • Vi har fylkets største og Norges nest største grense etter Svinesund i Østfold/Viken, og ser et betydelig ansvar i å kunne tilby de som ønsker det, en slik test, sier rådmann Trond Stenhaug i Eidskog kommune.

Han sier at de nå vil få erfaring med hvor stort behovet faktisk vil være. Utgangspunktet er å ha et 24/7-tilbud, basert på en 12-timers turnus.

  • Det er også på sin plass å uttrykke stor tilfredshet med den støtte og bistand vi har fått fra Fylkesmannen i Innlandet i forarbeidene, og ikke minst den lokale frivillighet ved Røde Kors, som bistår oss i bemanningen av grenseteststasjonen, sier Stenhaug.      

Direkte avtale med Helsedirektoratet

Testsentrene som nå etableres landet rundt, er startet etter avtale med Helsedirektoratet som har fått oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 Ordningen etableres nasjonalt på flyplasser, havner og utvalgte grenseoverganger. Kommunene har ansvaret for å etablere og drifte sentrene. De vil få refundert sine utgifter etter regning. Tilbudet skal evalueres medio september i år.

Hvem kan teste seg ?

Forutsetningen for å få tatt prøven er at du har symptomer eller mistenker at du kan være utsatt for smitte fordi du har vært nær en smittet eller vært i et land eller region med høy forekomst de siste dagene. Norske statsborgere som er testet vil kun få prøvesvar om testen er positiv. Utenlandske statsborgere vil måtte oppgi nødvendig kontaktinformasjon som et eventuelt positivt prøvesvar kan sendes til. Oppholdskommunen vil være ansvarlig for videre oppfølging.

Det vil ikke kunne foretas vanlige medisinske konsultasjoner på stedet.