Appell fra ordførerne og Fylkesmannen i Innlandet: - Smitten tar ikke ferie

Denne appellen kommer fra alle ordførerne i de 46 Innlandskommunene og Fylkesmannen i Innlandet. Apellen ble presentert på en pressebrief den 25. juni der også fire ordførere fra Innlandet deltok.

Publisert 25.06.2020

Etter en krevende vår, er det mange som nå senker skuldrene i et kjærkomment avbrekk fra hverdagen. I takt med varme dager og lyse kvelder øker behovet vårt for å møte folk. Minnene om stengte skoler og barnehager blir vagere. Restriksjoner og kjøreregler oppleves som noe som var. Bevisstheten om epidemien svekkes.

Men kampen mot koronaviruset er ikke over – heller ikke i Innlandet. Det finnes flere eksempler på kommuner som har smittede og folk i karantene. Kommunene er nå bekymret for lokale utbrudd midt i ferieavvikling. Frykten for mange er et utbrudd på en pleieinstitusjon.

I tillegg er vi engstelige for såkalte superspredere. Dette er en person som ikke er klar over at han er smittet, og ikke holder avstand eller har god hånd- og hostehygiene. I løpet av en dag på stranda eller en kveld på byen, kan en superspreder forårsake et lokalt utbrudd i kommunen du bor i.  

Både i kommunene og hos Fylkesmannen er vi bekymret for at en ny smittetopp igjen vil sette de kommunale velferdstjenestene under sterkt press. Som samfunn må vi gjøre det vi kan for å begrense smitten mest mulig. Det er fortsatt risiko for å bli utsatt for nye bølger av pandemien.

I sommer må vi derfor huske både solkrem og håndsprit, og fortsette med godt smittevern. Syke personer skal holde seg hjemme. Selv i lyse sommerkvelder mål du ha en meters avstand til andre enn dine nærmeste. Unngå større folkemengder. Ta ekstra forholdsregler dersom du er i en risikogruppe.

Befolkningen i Innlandet har vært flinke, og det er grunn til å si takk! Smitten har så langt vært begrenset – selv om det er lokale variasjoner. Både i kommuner med og uten smitte har pandemien kostet. Eldre har blitt isolert, barn og unge fikk hverdagen snudd på hodet og mange har vært syke – og noen har mistet livet. I tillegg til de menneskelige omkostningene, har kommunene hatt store utgifter på pandemi-beredskapen sin. For å unngå nye utbrudd, kreves det fortsatt innsats for å holde smittetallene lave. Derfor er dette en felles appell fra alle ordførerne i Innlandet og Fylkesmannen:

Smitten tar ikke ferie – hold den på avstand.

Da kan flere få en riktig god sommer!

 

På pressebriefen ble også to av medlemmene i Fylkesmannens Inspirasjonskorps presentert - Torbjørn Løkken og Erling Jevne. Hele pressebriefen ligger nederst i artikkelen.