Tenker sammen for å finne veien videre

Fylkesmannen har invitert kommunene i Innlandet til dialog og refleksjon om veien videre for de kommunale tjenestene og fortsatt beredskap mot pandemien.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.05.2020

Kommunene i Innlandet har gjort en formidabel innsats i håndteringen av korona-pandemien. Ansatte i karantene, mangel på smittevernutstyr, stenging og gjenåpning av barnehager og skoler, sviktende inntekter og økende utgifter er noe av det kommunene har måttet håndtere de siste månedene.

Ny situasjon

Framover vil kommunene måtte håndtere en ny situasjon. Frem til sommeren 2021, kanskje lenger, må kommunene i Innlandet ha fokus på to hovedområder – tilbakevending til det som kan kalles en «ny normal», med forsvarlige og trygge tjenester til innbyggerne, samtidig som vi fortsatt vil stå i en langvarig beredskapssituasjon.

Fylkesmannen ser at denne situasjonen er svært utfordrende for kommunene. Derfor inviteres kommunenes administrative ledelse, kommuneleger og beredskapskoordinatorer til regionsvis refleksjonsseminar 27., 28. og 29. mai. Målsettingen er sammen å reflektere over strategiske utfordringer og mulige tiltak framover. Seminaret skal være en arena for å dele egne erfaringer med andre kommuner og gi signaler overfor sentrale myndigheter.