Nærmere 74 mill. kroner til kommunene i Innlandet

Kommunene og de private barnehagene har mistet inntekt fra foreldrebetaling når barnehager og skolefritidsordninger har vært  stengt på grunn av koronaviruset. 60 mill. kroner er kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.05.2020

Stortinget vedtok 7. april kompensasjon til kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med totalt én milliard kroner. Kompensasjonen gjelder for perioden 13. mars til 13. april. Midlene er fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, og det er tatt utgangspunkt i hvor stor andel av inntektsbortfallet som gjelder barnehage og SFO. Midlene utbetales i sin helhet til kommunene i den ordinære utbetalingen av rammetilskuddet den 4. mai.

Ekstra skjønnsmidler

Kommunene får 4. mai også første tildeling av ekstra skjønnsmidler knyttet til kommunenes merutgifter ved Covid-19. Pengene er ment å bidra til å dekke merutgifter knyttet til kommunenes arbeid i den første akuttfasen av virusutbruddet.

Her er den kommunevise oversikten:

Kommune Kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO Ekstra skjønn knyttet til virusutbruddet   
3401 Kongsvinger 2 693 000 543 000  
3403 Hamar 5 183 000 880 000  
3405 Lillehammer 4 795 000 805 000  
3407 Gjøvik 5 056 000 860 000  
3411 Ringsaker 5 832 000 965 000  
3412 Løten 1 283 000 291 000  
3413 Stange 3 864 000 624 000  
3414 Nord-Odal 679 000 225 000  
3415 Sør-Odal 1 181 000 297 000  
3416 Eidskog 780 000 252 000  
3417 Grue 533 000 215 000  
3418 Åsnes 1 003 000 279 000  
3419 Våler 504 000 191 000  
3420 Elverum 3 772 000 629 000  
3421 Trysil 1 000 000 265 000  
3422 Åmot 653 000 208 000  
3423 Stor-Elvdal 344 000 160 000  
3424 Rendalen 245 000 144 000  
3425 Engerdal 196 000 132 000  
3426 Tolga 302 000 139 000  
3427 Tynset 913 000 239 000  
3428 Alvdal 492 000 160 000  
3429 Folldal 243 000 139 000  
3430 Os 270 000 147 000  
3431 Dovre 388 000 164 000  
3432 Lesja 360 000 149 000  
3433 Skjåk 352 000 155 000  
3434 Lom 386 000 155 000  
3435 Vågå 540 000 189 000  
3436 Nord-Fron 891 000 242 000  
3437 Sel 891 000 243 000  
3438 Sør-Fron 500 000 178 000  
3439 Ringebu 619 000 209 000  
3440 Øyer 855 000 227 000  
3441 Gausdal 965 000 252 000  
3442 Østre Toten 2 469 000 472 000  
3443 Vestre Toten 2 108 000 434 000  
3446 Gran 2 177 000 439 000  
3447 Søndre Land 896 000 240 000  
3448 Nordre Land 1 050 000 265 000  
3449 Sør-Aurdal 461 000 173 000  
3450 Etnedal 205 000 132 000  
3451 Nord-Aurdal 997 000 260 000  
3452 Vestre Slidre 331 000 153 000  
3453 Øystre Slidre 520 000 180 000  
3454 Vang 270 000 139 000  
  60 047 000 13 839 000 73 886 000