25.000 elever i Innlandet inviteres til en annerledes skoletime

Å gi både takk og oppmuntring er målet når Statsforvalterens barn- og ungepanel nå inviterer til en historisk skoletime. 

Publisert 26.04.2021

Her kan alle elevene i ungdomsskolen og videregående delta i en samtale fra ungdom til ungdom om koronatida - på godt og vondt.

Hva skjer

Statsforvalterens barn og ungepanel arrangerer det digitale arrangementet «Alt blir bra!» for ungdom i Innlandet.

Arrangementet sendes live torsdag 29. april kl. 11-11.45 med innlegg og musikk fra blant annet Odin Waage (Rådebank), Anders Baasmo, Espen Rostrup Nakstad, statsråd Guri Melby og statsforvalter Knut Storberget. Vi har med oss elevrådene fra Ringsaker og Valdres som skal dele hva de har gjort av gode tiltak i denne tida. Det blir dans fra HamarTime og musikalsk innslag fra deltagere i panelet.

Hvorfor gjør vi dette

Vi inviterer til en oppmuntrings-skoletime med fokus på å takke de flinke ungdommene våre, oppmuntre hverandre, dele gode ideer og å se fremover – Alt blir bra!

«Vi mener at barn og unge i Innlandet fortjener ros og støtte i den utfordrende tida de har stått i, i forbindelse med Covid 19» sier statsforvalter Knut Storberget. Koordinator for Statsforvalterens barn og ungepanel, Hanne Kjøsnes, forteller at hun er imponert over de bidrag og innspill panelet har kommet med underveis, dette er et arrangement av og for ungdom.

Simen Hagen Korsbakken skal være programleder sammen med Ronja Svendsen under arrangementet. Han sier at han gleder seg stort til oppdraget, men er også litt spent. «Jeg tror dette blir bra, det er gøy at vi får lov til å være med på noe sånt, dette har ikke blitt gjort før! Det har vært et veldig spesielt år, men nå ser vi lyset i tunnelen»

Hvem kan delta

Alle ungdomsskoler og videregående skoler oppfordres til å koble seg opp – det er en verdi i seg selv at dette er noe alle ser på sammen, samtidig! Vi har vært i dialog med Innlandet fylkeskommune som har informert alle rektorer om tiltaket. Responsen var veldig god og nå er det sendt ut informasjon om påloggingslenke til alle kommuner ved kommunalsjef oppvekst og alle videregående skoler i Innlandet.

Dersom du har lyst til å se på så kan du klikke deg inn på denne lenka: https://youtu.be/755AIVEiys4

Vi håper at dette blir et positivt møte der vi kan se framover mot en forhåpentligvis åpnere vår og sommer!