Bruk av tvang ved covid-19 - der frivillighet ikke fører frem

I enkelte tilfeller kan tvang være nødvendig for å gjennomføre testing og karantene. Her kan du finne en gjennomgang av regelverket.

Publisert 21.12.2020

I helse- og omsorgstjenesten kan det i enkelte tilfeller være vanskelig å få gjennomført tiltak fordi pasienten motsetter seg testing og karantene. Ved iverksettelse av smittevernstiltak skal det legges vekt på frivillighet. Der frivillighet ikke fører frem kan bruk av tvang bli nødvendig. Flere rettshjemler regulerer vilkår for bruk av tvang.

Veileder covid -19 ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse og omsorgstjenesten kan være et godt hjelpemiddel. Den gir en god gjennomgang av lovhjemler, definisjoner, nødvendige tiltak og vedtak som må fattes dersom nødvendige tiltak må utføres ved bruk av tvang. Veilederen ble publisert tidligere i år.