Tilskuddsordninger 2021

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som virksomhetsområde 1 forvalter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2020

Kommunene i Innlandet, Innlandet fylkeskommune samt enheter i Sykehuset Innlandet HF som deltar i FACT oppbyggingen, inviteres til møte, «søknadsverksted», torsdag 07.01.2021 fra klokken 09.30. Søknadsverkstedet i år vil skje elektronisk med Teams som plattform og vil følge vedlagte program. Dette betyr at dere kan gå ut og inn av møtet avhengig av hvilke ordninger du ønsker å få presentert.

Målgruppen for møtet er virksomhetens ledelse, inkludert Nav, eller de som virksomheten delegerer ansvaret til, for oppfølgingen av de ulike tilskuddsordningene innen fagområdene som nevnt.

I møtet vil vi gjennomgå følgende tilskuddsordninger:

  • Kompetanse- og innovasjonstilskudd,
  • Tilskudd til aktivitetstiltak for å forebygge ensomhet blant eldre
  • Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert for eldre
  • Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, arbeids- og velferdsdirektoratet.
  • Tilskudd til kommunalt rusarbeid, Helsedirektoratet.
  • Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester, Helsedirektoratet.
  • Tilbud til barn og unge med sammensatte tjenestebehov, Helsedirektoratet
  • Informasjon om Fylkesmannens skjønnsmidler
  • Barnevern – prosjektmidler til læringsnettverk

Hensikten med møtet er å gi informasjon om de ulike tilskuddsordningene, og råd og veiledning om søknad og rapportering for disse. Det vil derfor etter hvert innlegg settes av tid for å kunne gjennomgå de spørsmål dere har gitt i chat. Tidspunktene for dette fremgår av programmet.

Påmelding

For påmelding og mer informasjon, send epost til Arild Bækkevold

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Dokumenter