Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskuddsordninger 2021

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som virksomhetsområde 1 forvalter.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 17.12.2020

Kommunene i Innlandet, Innlandet fylkeskommune samt enheter i Sykehuset Innlandet HF som deltar i FACT oppbyggingen, inviteres til møte, «søknadsverksted», torsdag 07.01.2021 fra klokken 09.30. Søknadsverkstedet i år vil skje elektronisk med Teams som plattform og vil følge vedlagte program. Dette betyr at dere kan gå ut og inn av møtet avhengig av hvilke ordninger du ønsker å få presentert.

Målgruppen for møtet er virksomhetens ledelse, inkludert Nav, eller de som virksomheten delegerer ansvaret til, for oppfølgingen av de ulike tilskuddsordningene innen fagområdene som nevnt.

I møtet vil vi gjennomgå følgende tilskuddsordninger:

  • Kompetanse- og innovasjonstilskudd,
  • Tilskudd til aktivitetstiltak for å forebygge ensomhet blant eldre
  • Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert for eldre
  • Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, arbeids- og velferdsdirektoratet.
  • Tilskudd til kommunalt rusarbeid, Helsedirektoratet.
  • Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester, Helsedirektoratet.
  • Tilbud til barn og unge med sammensatte tjenestebehov, Helsedirektoratet
  • Informasjon om Fylkesmannens skjønnsmidler
  • Barnevern – prosjektmidler til læringsnettverk

Hensikten med møtet er å gi informasjon om de ulike tilskuddsordningene, og råd og veiledning om søknad og rapportering for disse. Det vil derfor etter hvert innlegg settes av tid for å kunne gjennomgå de spørsmål dere har gitt i chat. Tidspunktene for dette fremgår av programmet.

Påmelding

For påmelding og mer informasjon, send epost til Arild Bækkevold

Kontaktpersonar

Dokument