Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres fra 1. juli 2022 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i revidert nasjonalbudsjett for 2022 (3,4 pst.)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.06.2022

De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. juli 2022 (satser gjeldende fra 1. januar 2022 i parentes):


Enslige                                    kr 6 650 (kr 6 550)
Ektepar/samboere                    kr 11 150 (kr 10 950)
Person i bofellesskap                kr 5 600 (kr 5 450)
Barn 0-5 år                              kr 3 250 (kr 3 200)
Barn 6-10 år                            kr 3 350 (kr 3 300)
Barn 11-17 år                          kr 4 400 (kr 4 300)

 

Les hele rundskrivet i vedlagte lenke.