Inntil-vedtak om sosialstønad er i strid med forvaltningsloven og sosialtjenesteloven

Mange Nav-kontor har hatt praksis med å gjøre “rammevedtak” eller “inntil‐vedtak” om sosialstønad, der det ikke kommer nøyaktig fram hvilket beløp Nav vil utbetale. Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå slått fast at de som får innvilget økonomisk stønad har rett til samtidig utmåling.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.03.2021

Arbeids- og velferdsdirektoratet er gitt fullmakt til å tolke sosialtjenesteloven, og de presiserer i et brev til Statsforvalteren i Vestland 23. februar 2021 at Nav må fastsette et konkret beløp når de innvilger søknader om økonomisk stønad, og at Nav må utbetale dette beløpet. Arbeids- og velferdsdirektoratet presiserer i brevet: «Det er ikke adgang til å holde tilbake innvilget stønad.»

Videre skriver direktoratet blant annet:

Vi forstår det slik på henvendelsen at NAV-kontor har laget seg «praktiske ordninger» for å ivareta hensynet til brukers forutberegnelighet og effektiviteten til NAV-kontoret best mulig, men det kan ikke gå på tvers av hensynet til retten til utmåling og saksbehandlingsregler. Saksbehandlingsreglene må følges nettopp fordi de skal ivareta den enkeltes rett til å få behandlet sine saker av offentlige myndigheter på en forsvarlig og riktig måte. Saksbehandlingsreglene ivaretar rettssikkerheten til tjenestemottaker, og det er hensyn som ikke kan overlates til lokal praksis og rutiner på det enkelte NAV-kontor.

Vi hos Statsforvalteren i Innlandet vil legge Arbeids- og velferdsdirektoratets avklaring til grunn ved behandling av klager og når vi fører tilsyn med Nav-kontorenes håndtering av oppgaver etter sosialtjenesteloven.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Dokumenter