Økonomisk rådgivning

Kommunen skal ha tilbud om økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving til sine innbyggere. Rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Tjenesten er gratis. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.


25.03.2021

En mulighet for deg som trenger hjelp i en vanskelig situasjon

Mange innbyggere er idag permittert eller står i disse dager i fare for å bli permittert, slik at de må over på dagpenger. Det betyr redusert inntekt. Mange har også vært permittert i lang tid og kan ha kommet i en vanskelig situasjon de sliter med å komme seg ut av. Disse kan trenge hjelp fra det offentlige.