Finansiering av utdannelse som del av KVP-program

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i brev datert 13.01.22 kommet med en uttalelse om Nav-kontoret må dekke utgifter til utdannelsen når dette er tatt inn som en del av kvalifiseringsprogrammet (KVP). 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.04.2022

De har uttalt at Nav må dekke eventuelle utgifter i denne forbindelse når utdannelsen er tatt inn som en del av programmet, og at det ikke er relevant hvilke finansieringsmuligheter søkeren har.

Se uttalelsen i vedlagt lenke.