Tjenester og tilbud til utsatte barn, unge og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner

Illustrasjon av koronavirus

Jula nærmer seg, og dette er en tid som kan være utfordrende for mange. I tiden fremover er det viktig at tjenester til barn, unge og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal være åpne og tilgjengelige, og fritidstilbud bør opprettholdes så langt det lar seg gjøre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2021

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) har sendt ut et felles brev der de informerer om dette til statsforvaltere og kommuner. Det skal være særskilt oppmerksomhet mot utsatte barn, unge og familier og det er derfor viktig å holde tjenester for disse åpne og tilgjengelige.

Konsekvensene av stengte eller sterkt reduserte tjenester og tilbud for barn og
unge kan være alvorlige, særlig for de som har sammensatte oppfølgings- eller behandlingsbehov eller vanskelige hjemmeforhold.

Les hele brevet fra FHI, H.dir. og Bufdir her