Test kan erstatte smittekarantene

Barn og unge kan fra 16. august gjennomføre et testregime istedenfor smittekarantene. Målet er at barn og unge bør ha en mest mulig normal hverdag.

Publisert 13.08.2021

Torsdag 12. august avholdt Statsforvalteren i Innlandet møte med kommunene i fylket for å informere om det nye testregimet for barn og unge. Tidligere er det gitt unntak fra smittekarantene for vaksinerte personer. Fra 16. august blir det også automatisk fritak for smittekarantene for barn og unge under 18 år. Barn og unge bør ha en mest mulig normal hverdag med barnehage- og skoletilbud, læring, sosiale relasjoner og trivsel, og tilgjengelige helsetilbud.

Når en elev eller et barnehagebarn har positiv koronatest, vil nå klassen, avdelingen og andre definert som nærkontakter testes. De vil ikke lenger settes i 10 dagers karantene. Med negativ test kan de være på skolen eller i barnehagen. Unntaket gjelder ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Slik er testregimet:

  • Test nummer 1 gjennomføres så raskt som mulig. Ved negativt testsvar kan barnet unntas smittekarantene.
  • Deretter ytterligere én eller to tester på dag 3-5, avhengig av alder Ved fortsatt negativt testsvar unntas de fra smittekarantene.
  • Det er anbefalt å bruke antigen-hurtigtester og prøvetaking fra fremre nese.
  • Testene kan gjennomføres på teststasjon, i skole eller barnehage. Det kan også være selvprøvetaking eller selvtesting.

Personer som ikke benytter muligheten testregimet skisserer, vil gå i ordinær smittekarantene.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunelegen får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing, basert på en vurdering av smittesituasjonen.

Kommunene er nå i full gang med å raskt etablere et system og lage retningslinjer for testregimet, som kan gi grunnlag for unntak fra smittekarantene. Det er kommunen som avgjør hvilke testmetoder og system som egner seg best hos dem, blant annet ut fra ressurstilgang og erfaring. I utarbeidelsen av disse planene er det behov for et tett samarbeid mellom helse, skole og beredskap lokalt i kommunene.

Mange barnehager og skoler avsluttet før sommeren på gult nivå. Ved skolestart vil barnehager være på grønt nivå som norm. Det er kommuneoverlegen i hver kommune som vurderer nivået i trafikklysmodellen, slik praksis har vært hele tiden.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har svart på en rekke spørsmål om det nye testregimet. Spørsmålene og svarene finner du her.

Det er også gjennomført et webinar om dette. Det finner du her.