Russen tar ansvar – vil feire alene

Dette kom fram på et møte der Statsforvalteren samlet russepresidentene i Innlandet for blant annet å diskutere russefeiringen. Russepresidentene fremhevet spesielt det gode samarbeidet med politi og kommuneoverlegene og at dette samarbeidet er med på å trygge russefeiringen.

Publisert 12.05.2021

På møtet deltok også politiet, Innlandet fylkeskommune, noen kommuneoverleger og rektorer.

-Mange er veldig imponerte og ydmyke over den veldig gode innsatsen som har vært vist i året som vi er igjennom. Mange har ofret mye og forsaket mye, dette gjelder også dere som er russ, sa ass. Statsforvalter Sigurd Tremoen.  Det er viktig at vi holder ut en stund til og vi trenger alle å hjelpe hverandre for å få dette til.

- Vi ønsker ikke å være noen festbrems, men det er viktig å passe på. Vi ser at smittetallene går opp i alderen 19-24 år sa fylkeslege Harald Vallgårda

Erfaringer fra Valdres videregående

De aller fleste skolene i Innlandet har utsatt russefeiringen til 16. mai, men Valdres videregående skule startet tidligere. Russepresident Oda Hjelle fortalte at grunnen til dette var for å forebygge. Dette fungerte en stund helt til de kom i kontakt med andre russ som hadde smitte. De havnet i karantene, men ingen var smittet. De har ikke hatt noen russerelaterte festligheter i løpet av året, kun dåp. -Vi er heldige som bor i Innlandet med lite smitte og har kunnet ha en form for russetid, sa Oda.

Gode råd fra kommuneoverlegene

Kommuneoverlege i Hamarregionen Yvonne Hagerup, fortalte om samarbeidet de har hatt med russen og påpekte at de bør ha en lav terskel for å teste seg hvis de kjenner symptomer eller har vært i nærkontakt med noen som blir syke. Testingen er gratis, og man må ikke være hjemme i påvente av testsvar hvis en ikke har symptomer eller er i karantene (dette kan være annerledes i andre regioner). Ellers så bør dere følge FHI sine råd til russen. Vær mest mulig utendørs, men få nok søvn og spis nok, dette gir et best mulig immunforsvar, sa kommunelegen.

Kommunelegen i Lillehammer ba om at russen må teste seg ved den minste mistanke om smitte, dette er viktig slik at smitten ikke sprer seg. Det er ikke flaut å bli smittet og vi må ikke ha smitteskam, sa han.

Russen + kommuneoverleger og politi = sant

Alle russestyrene har hatt møter med kommuneoverleger og politiet og sammen lagt planer for en best mulig russefeiring. Russen vil blant annet ha russedåp i flere små grupper i stedet for en stor dåp for hele skolen og de vil i mest mulig grad holde seg innenfor egen kommune.

Russen er attraktiv for mindreårige og andre. Noen har derfor valgt å endre samlingssted for å unngå at for eksempel mindreårige og andre som ønsker å være der russen oppholder seg. Russen ønsket blant annet å få tillatelse til å feire på egne plasser. Vinstrarussen fortalte at de har inntrykk av at russen har stor respekt for reglene som er laget, det er verre med andre mindreårige som ønsker å komme inn i russebiler/busser. Lillehammer påpekte også denne utfordringen. Fylkeskommunen merket seg dette og ville det ta det opp med de enkelte skolene.

Politiet – imponert over russen

Arne Viggo Rognes og Rune Otterstad fra politiet var veldig imponert over russen i år. Politiet i Innlandet har nær kontakt med russen og de har etablert en egen Facebook-gruppe som så langt har 603 medlemmer. Hvis de har spørsmål, kan de spørre på veggen der eller på Messenger. Kan jo også forekomme «ris» på denne siden her hvis operasjonssentralen får meldinger om bråk etc.

Hovedoppgaven for politiet er å legge godt til rette for russen, men brudd på Covid-forskriften kan medføre konsekvenser og i verste fall bøter. Bøtene kan komme på både 10 og 20.000. En slik bot kan gi anmerkning på rullebladet som kan få konsekvenser for ettertiden.

Statsforvalteren i Innlandet avsluttet med å ønsker alle russ en god og trygg feiring – ta vare på hverandre.