Har du en samfunnskritisk jobb?

Saken er oppdatert 17. mars. 
Foreldre i samfunnskritiske jobber må kunne jobbe under koronakrisen. Har du en samfunnskritisk jobb, har barnet ditt krav på tilsyn mens du er på jobb. Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når det vanlige tilbudet stenges, har også rett på et tilbud. Her er en oppdatert liste over hvilke jobber det gjelder. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.03.2020

Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjonen kan få tilbud om barnehage og barneskole, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars. Med utgangspunkt i de 14 samfunnskritiske funksjoner som fremgår i rapporten Samfunnets kritiske funksjoner fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2016) har departementeneutarbeidet en første versjon av en liste over personellgrupper/stillinger som omfattes av unntaket fra hovedregelen, som er at barnehager og skoler stenges for å hindre spredning av smitte .

Listen er ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage-/skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar samfunnskritiske funksjoner. (oppdatert 19.03.20)
Listen omfatter også andre viktige samfunnsfunksjoner som ikke inngår i de 14 samfunnskritiske funksjonene, men som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringenav utbruddet av koronaviruset. Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan også få tilbud om barnehage-/skoleplass.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.