Felles kjøreregler i forbindelse med korona

Fylkesmannen i Innlandet anbefaler nå et sett felles kjøreregler for Innlandet i forbindelse med koronautbruddet. Kjørereglene er laget i samarbeid med noen av kommunelegene og ble lagt fram for alle kommunene onsdag (11.3) ettermiddag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.03.2020

Kjørereglene er påminnelser om hvordan folk flest skal oppføre seg, men har også punkter knyttet til skoler og arrangement. På noen punkter er kjørereglene tydeligere og «strengere» enn det er lagt fram fra nasjonalt nivå.

Ny fase av epidemien krever nye grep
Grunnen til at Fylkesmannen har tatt dette grepet er at vi er i en ny fase av epidemien nå. De som er rapportert smittet, er fortsatt hovedsakelig folk som er smittet på reiser. Nå øker økende antall smittede der det ikke er klart å finne smittekjeden. Derfor er det nødvendig med nye tiltak.

I den fasen vi nå går inn i, blir kontaktreduserende tiltak viktig, med forslag om økt bruk av hjemmekontor og fleksitid der dette er mulig, og å avlyse store arrangementer der mange samles tett.

Koronaen har rammet Innlandskommunene forskjellig – fra Sel der over 8,5 prosent av befolkningen er i hjemmekarantene og to av seks fastleger er i samme gruppa – til kommuner som hverken har smittede eller hjemmekarantene. Mange kommuner jobber kjempebra med for å hindre smitte og ta vare på sine, men «trykket» er ikke like stort over alt.

Fylkesmannen får daglig rapporter fra kommunene, og får utallige henvendelser fra fagfolk i kommunene, kommuneledere og folk flest. Mange av spørsmålene går på forståelsen av de overordnede rådene som gis.

Felles kjøreregler for Innlandet
Som samordner har Fylkesmannen derfor i dag tatt et initiativ til felles kjøreregler for Innlandet for håndtering av koronasituasjonen. Du finner en oppdateret versjon her.