Skilsmisse etter separasjon

Oppdatert 22.01.2024

Har du vært separert ved bevilling i minst ett år, kan du søke om skilsmisse. 

Merk deg dette 

For at vi skal kunne begynne behandlingen av søknaden så raskt som mulig må vi også ha mottatt en erklæring fra to vitner. De må bekrefte at du og ektefellen din har levd atskilt i minst ett år fra dere flyttet fra hverandre. 

Vitnene kan bekrefte erklæringen digitalt. Da må de ha et norsk fødselsnummer og du må legge inn korrekt fødselsdato og e-postadresse til begge i den elektroniske digitale søknaden. Dersom du har lagt inn feil e-postadresse eller registrert feil fødselsdato på et vitne, vil ikke vitnet motta e-post eller få logget inn. Når søknaden ble sendt inn, fikk du en e-post med informasjon fra oss. I e-posten er det lenke til vitneadministrering, der kan du kan logge inn for å se om vitner har godkjent, eventuelt korrigere eller bytte vitner. 

Du kan også gå inn her for å administrere vitner.

Du kan alternativt sende en erklæring som vitnene har undertegnet på. Da skanner og laster du opp vitneerklæringen, når du er inne i det elektroniske søknadsskjemaet. Du får tilgang til erklæringen ved å trykke på knappen til høyre.  

Søknadsskjema 

Bruk knappen «Gå til digitalt søknadsskjema» for å starte det elektroniske digitale skjemaet.  

Du kan kan ikke søke digitalt dersom ektefellen din ikke har norsk fødselsnummer. 

Får du ikke tilgang til det digitale søknadsskjemaet eller heller vil bruke papirskjema, finner du det her: papirskjema 

Vis mer

Har dere fått en separasjonsbevilling fra Statsforvalteren og vært separert i minst ett år, kan du/dere kreve skilsmisse.