Kongens fortjenstmedalje tildelt Ola Grønn-Hagen

Foto av medalje

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen på Tynset tirsdag 29. august 2023.

Publisert 29.08.2023

Statsforvalterens hilsen i forbindelse med utdelingen av Kongens fortjenstmedalje til Ola Grønn-Hagen 29. august 2023. 

Jeg har kommet hit i dag på vegne av HM Kongen, for å hedre ditt langvarige, sterke og betydelige samfunnsengasjement, både lokalt, nasjonalt, men kanskje først og fremst internasjonalt.

Vi som bor i Norge - bor kanskje i verdens beste land. Vi er vant til trygghet, infrastruktur som fungerer, og at alle får gå på skole. Vi som lever her er i tillegg velsigna med rent vann og store naturressurser. Og du Ola er så heldig at du dessuten kommer fra kommunen med det treffende slagordet - «Kjem`n frå Tynset så trivs`n». Men sånn er det ikke for alle, og det har du forstått Ola. Men du har ikke bare forstått det – du har også gjort noe med det. Du har betydd en forskjell – over mange år. Faktisk gjennom 60 år. I flere land – for mange mennesker.

«Glede drar glede med seg», sa forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson. Din dedikerte innsats for å få på plass 120 klasserom, 100 kontorer og 25 rektor-/lærerboliger i et av verdens fattigste land Malawi er helt unikt.  340 vannbrønner i det samme landet gir hundretusener av mennesker rent vann.  Ditt arbeid i land som trenger det sårt, er rett og slett svært beundringsverdig. Arbeidet i Malawi, som startet i 2006, pågår fortsatt og er i stadig utvikling til stor hjelp for mange medmennesker.

Du har også bidratt i lokalmiljøet ditt. Vollan Bru i Kvikne og Neby bru på Tynset er to prosjekter du har bidratt til å realisere. Din humanitære innsats i Lions og Rotary har også blitt belønnet med ærespriser.

I en verden hvor vi opplever store forskjeller, fattigdom, krig og kriser, er du Ola Grønn Hagen, et eksempel på hva vi som enkeltpersoner og samfunn kan gjøre for andre. Du finner stor indre kraft i å hjelpe andre mennesker. Det er motiverende og til stor inspirasjon for oss alle. Vi skulle hatt flere mennesker som deg Ola - verden skulle hatt flere mennesker som deg.

La meg oppsummere det slik Arnulf Øverland sa det i diktet en hustavle: Det er en lykke i livet som ikke kan vendes til lede: Det at du gleder en annen, det er den eneste glede! Dine personlige egenskaper med å se muligheter og engasjere seg er imponerende. Ditt samfunnsengasjement er forbilledlig, og du har vært en foregangsperson på flere områder. Din innsats og glede over å gjøre livet rikere og bedre for andre mennesker er vesentlig utover det normale og til stor inspirasjon for oss alle.  

HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du, Ola Grønn-Hagen skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer! 

Kontaktpersoner