Lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Tegnet illustrasjon av skolebarn, pult og tavle
Bildet er hentet fra Pixabay

Statsforvalteren viser til e-post som er sendt til kommunene 29.09.2023 med henvisning til udir.no der oppdatert informasjon om ny opplæringslov finnes.

Publisert 12.02.2024

Den nye opplæringsloven krever at alle lokale forskrifter kunngjøres. Det skal også fastsettes noen flere lokale forskrifter enn i dagens lov. Kommuner og fylkeskommuner må ha hørt, vedtatt og kunngjort sine forskrifter etter ny opplæringslov innen 1. august 2024.

Du finner mer informasjon om dette her:
Hva må kommuner og fylkeskommuner forberede? | udir.no

De formelle kravene til høring og kunngjøring følger av forvaltningsloven §§ 37 og 38. Nærmere regler om høringer kan du finne i utredningsinstruksen kapittel 3. Det står blant annet at høringsfristen skal tilpasses omfanget av tiltaket og hvor viktig det er. Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker.

Kunngjøring av forskrifter gjøres på Lovdata, og for lokale forskrifter skal dette skjemaet brukes (velg avdeling II): Lovdata - filopplasting.

Det er også mulig å søke i allerede kunngjorte lokale forskrifter fra hele landet her.