Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk for videregående opplæring. Statsforvalteren kan ikke gi fritak fra opplæringen i faget.

Publisert 02.04.2020, Sist endret 26.08.2021

Du kan lese mer om hvordan du søker om dispensasjon, vilkår, hvem som kan søke og hvor du sender søknaden, under Dokumenter. Der finner du også «Instruks for behandling av søknader om dispensasjon for vurdering i fremmedspråk» fra Kunnskapsdepartementet.