Tilsynsrapporter Skolemiljø

Bilde: Pixabay

Statsforvalteren fører tilsyn med etterlevelsen av regelverket med å sikre at elever har det trygt og godt på skolen.

På denne siden vil du til enhver tid finne de siste tilsynsrapportene etter Statsforvalterens tilsyn med kommunene og skolenes skolemiljø.