Vi dyrker landet - Grønne barnehager i Innlandet

Bilde: Pixabay
Bilde: Pixabay

Alle barnehager i Innlandet får nå tilbud om være med på et spennende dyrkingsprosjekt. Barnehagene får hvert sitt plantebrett med 24 grønnsaksplanter. Det er ingen påmelding og de lokale bondelagene vil kontakte barnehagene i sine respektive kommuner.

Publisert 07.04.2021

Norges Bondelag er 125 år i 2021, og i den forbindelse inviteres
barnehager over hele landet med p
å prosjektet: Vi dyrker landet.
Målet er å la barn bli bedre kjent med landbruket og lære om matens vei fra jord til bord. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Innlandet Bondelag, grønnsaksbonde Louise Gjør fra Fredheim gård i Stange, NORGRO og Statsforvalteren i Innlandet.
Det er ønskelig å gi alle barnehager i Innlandet muligheten til å dyrke sine egne grønnsaker! Vi har kalt vårt prosjekt; Vi dyrker landet grønne barnehager i Innlandet! Det skal sies, at mange barnehager er veldig flinke til å dyrke grønnsaker allerede, men vi ønsker å få med alle!! Det er viktig å få kunnskap om hvordan maten dyrkes, allerede i tidlig alder. I dette prosjektet kan barnehagebarna følge prosessen fra plante til grønnsak. Vanne, gjødsle, se og smake!

Innenfor rammeplanens fagområdet nærmiljø og samfunn, skal barnehagen bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker. Prosjektet gir matglede, ved å se at plantene spirer og gror og blir til grønnsaker, som kan spises. Grønnsaker er en stor del av vår matkultur og prosjektet kan bidra til at barna motiveres til å spise sunn mat, som gjen bidrar til god helse. Kunnskap, glede og mestring er viktig i hverdagen! Det er også viktig å gi barna kunnskap om at maten ikke kommer fra butikkhyllene, men at mye av den produseres ute på jorder og i fjøs rundt oss.

Les mer om dette prosjektet og hvordan din barnehage får tilgang til materiell i vedlagt informasjon.