Tilsyn på barnehageområdet 2020

Bilde: Pixabay
Bilde: Pixabay

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne har vært noe av tema for tilsynene.

Publisert 05.02.2021

Det begynner vel å bli en klisje å si at 2020 var et spesielt år. Mange har opplevd at det kreves nye tilnærminger for å løse arbeidsoppgaver, noe som også er gjeldende for Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Konkret så har våre planlagte stedlige tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet måtte gjennomføres digitalt.

Tilsynene har vært rettet mot kommunene som barnehagemyndighet og har hovedsaklig gått ut på å kontrollere om kommunen følger regelverket i barnehageloven og tilhørende forskrifter. I tillegg til temaene spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, er det ført tilsyn på kommunens risikovurdering, veiledning, tilsyn og godkjenningspraksis. Hvilke paragrafer etter barnehageloven det er ført tilsyn med kommer frem i hver enkelt tilsynsrapport.

Kommunene som det i 2020 er gjennomført tilsyn med er valgt ut som tilsynsobjekt gjennom en risiko-og sårbarhetsanalyse. Denne risikovurderingen bygger blant annet på informasjon Statsforvalteren har fra ulike statistiske kilder, funn i klagesaker, henvendelser fra foreldre og informasjon fra media.