Nytt til barnehagestart høsten 2022

Bildet er hentet fra Pixabay

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter som er gjeldende fra start av nytt barnehageår fra høsten 2022

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.07.2022

Bedre oppfølging av utsatte barn og unge

Regjeringen har vedtatt endringer i 14 velferdstjenestelover. Målet med endringene er å styrke samarbeidet mellom velferdstjenestene og sørge for bedre oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familie. Dette innebærer blant annet endringer barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Endringene trer i kraft 1. august 
Vi jobber med en veileder, som vil være klar i midten av september.

Enklere å ta i mot flyktninger fra Ukraina

Regjeringen har vedtatt midlertidige endringer i barnehageloven for å gjøre det enklere for barnehager å ta imot flyktninger fra Ukraina. Kommunen får nå mulighet til å godkjenne barnehager og barnehageplasser midlertidig, og kan også nedskalere barnehagetilbudet når det ikke lenger er behov for det.

Ressurser og støttemateriell

Vi har laget en side der vi har samlet nyttige ressurser for dere som jobber med flyktninger eller flerspråklige barn i barnehagen. 
Les mer om flerspråklige barn og flyktninger i barnehagen.

Endringer i barnehageloven

  • Statsforvalteren kan føre tilsyn med om kommunene oppfyller kravene til likebehandling og uavhengighet
  • Udir kan føre tilsyn med internkontrollen i barnehagen.
  • Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i bank.

Vis mer