Filmer om barnehagemiljø

Voksen person som holder et barn i hånden.
Skjermbilde fra film om barnehagemiljø

I 2022 lagde Statsforvalteren i Innlandet fire filmer om endringer i barnehageloven. Endringene gjaldt det psykososiale barnehagemiljøet i lovens kapittel VIII.

Publisert 05.10.2023

Barnehageloven har bestemmelser om at alle barn har rett på en trygg og god barnehagehverdag. Alle som jobber i barnehagen må følge med på at barna har det bra. Bakgrunnen for filmene var at vi ønsket at de skulle være opplysende for ansatte som jobber i barnehage. Siden dette er et viktig tema, ønsker vi nå å løfte frem disse filmene på nytt.

Håper dere har glede av filmene!


Film 1 - Innføring i lov om trygt og godt barnehagemiljø.

Film 2 - Følge med og melde fra

Film 3 - Skriftlig plan

Film 4 - Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker barn