Barnehager mot 2030

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Barnehagesektoren inviteres til en felles innsats for å løfte kvaliteten frem mot 2030

Publisert 19.03.2021

Barnehager mot 2030

De siste årene har regjeringen tatt flere grep for å styrke kvaliteten i norske barnehager. Det er blant annet innført ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, bemanningsnorm, skjerpet pedagognormen og gjenomført satsinger på barnehagemiljø, språk og kompetanse. I tillegg har vi endret barnehageloven for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø.

De senere årene har vi fått mer kunnskap om tilstanden i norske barnehager og hva som skal til for at kvaliteten skal bli bedre. Med dette som bakgrunn ønskes det å løfte blikket og se fremover mot 2030. Kunnskapsdepartementet vil invitere til en dialog med barnehageansatte, barnehageeiere, kommuner, universitets og høgskolemiljøer, foreldre, organisasjonene og andre om hvilke ambisjoner vi bør ha for barnehagene i Norge frem mot 2030 og hvordan vi sammen kan nå disse.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby inviterte til en digital kickoff-konferanse fredag 5. mars 2021. Du kan se opptak av sendingen her

Innspill til arbeidet med kvalitet i barnehager mot 2030

Vi ønsker innspill til arbeidet med kvalitet i barnehager mot 2030. Hvilke ambisjoner skal vi ha og hvordan skal vi komme dit? Hva er viktig når vi løfter blikket og tenker fremover? Hva bør endres, hva bør prioriteres og hva kan kanskje prioriteres bort? De innspillene vi mottar gjennom denne prosessen skal gi et grunnlag for utvikling av politikk i årene fremover for å bidra til at alle barn får et godt barnehagetilbud.  

For å styrke kvaliteten må det løftes sammen.

Kunnskapsdepartementet ønsker særlig innspill på disse områdene:

  • Kompetanse og pedagogisk kvalitet
  • Styring og organisering
  • Kunnskapsbehov

Hvordan komme med innspill?

På Regjeringen.no (klikk her) kan den som ønsker skrive sitt innspill rett inn.

Innspill kan også sendes til postmottak@kd.dep.no og merkes Barnehager mot 2030.

Det bes om å få innspill innen 1. april.