Informasjon til deg som bor på barnevernsinstitusjon

Vi kommer på besøk minst to ganger i året, for å undersøke hvordan du som bor på barnevernsinstitusjon har det. Hvis du er på institusjon for rus eller atferd, besøker vi avdelingen du bor på minst fire ganger i året.  

Rettigheter for deg som bor på institusjon

Her kan du se en film om tilsyn

Når vi kommer på besøk er det viktig at vi får snakke med deg, fordi det er du som kjenner din egen situasjon best, og kan fortelle oss hvordan det er å bo på avdelingen. Du kan ta opp ulike forhold med oss, og vi vil spørre deg om du kjenner til dine rettigheter.

Mer informasjon om vårt tilsyn og dine rettigheter på helsetilsynet.no.

Rettigheter du har hvis du opplever bruk av tvang eller begrensninger

Hvis institusjonen bruker tvang eller omfattende begrensninger, skal de skrive vedtak om dette. Vedtakene skal du få lese og få tilbud om å klage på.

Institusjonen kan i noen tilfeller bestemme at din personlige frihet må begrenses. Det kan også oppstå situasjoner som gjør at de må bruke tvang, for eksempel i form av å holde deg, inndra mobilen din, ransake deg eller kreve at du tar en rus-test. Dersom du opplever noe av dette som ubehagelig eller urettferdig, kan du klage til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Du kan også ta kontakt med oss som jobber hos Statsforvalteren utenom tilsyn, for eksempel dersom det er forhold du lurer på, vil ha noen råd om, eller mener er feil, ulovlig eller ugreit på institusjonen.

Kontakt oss på mobil

Du som bor på institusjon kan ringe eller sende sms til oss på mobil 94166492. Vi er tilgjengelige mandag-fredag kl. 08.00 – 15.30. Da treffer du en av oss som jobber med tilsyn på institusjon.

Disse vil du møte på tilsyn: