Informasjon til deg som bor på barnevernsinstitusjon

Vi kommer på besøk minst to ganger i året, for å undersøke hvordan du som bor på barnevernsinstitusjon har det. Hvis du er på behandlingsinstitusjon, besøker vi avdelingen du bor på minst fire ganger i året. Du kan også kontakte oss dersom du trenger at vi besøker deg.  

Rettigheter for deg som bor på institusjon

Rettigheter for deg som bor på institusjon (også på flere språk)

Hvis du vil sende en klage, følg denne lenken: Sikker melding

Hvis du vil at vi skal ringe deg, følg denne lenken: SIFRA

Se film fra Bufdir om å bo på institusjon

Her kan du se en film om tilsyn

Når vi kommer på besøk er det viktig at vi får snakke med deg, fordi det er du som kjenner din egen situasjon best, og kan fortelle oss hvordan det er å bo på avdelingen. Du kan ta opp ulike forhold med oss, og vi vil spørre deg om du kjenner til dine rettigheter.

Rettigheter du har hvis du opplever bruk av tvang eller begrensninger

Hvis institusjonen bruker tvang eller omfattende begrensninger, skal de skrive vedtak om dette. Vedtakene skal du få lese og få tilbud om å klage på.

Institusjonen kan i noen tilfeller bestemme at din personlige frihet må begrenses. Det kan også oppstå situasjoner som gjør at de må bruke tvang og innskrenkninger. Dette kan for eksempel være at de må holde deg, inndra mobilen din, undersøke rommet ditt eller kreve at du må ha med deg en voksen når du går ut. Dersom du opplever noe av dette eller noe som du opplever urimelig eller ubehagelig, kan du klage til Statsforvalteren.

Du kan også ta kontakt med oss som jobber hos Statsforvalteren utenom tilsyn, for eksempel dersom det er forhold du lurer på, vil ha noen råd om, eller mener er feil, ulovlig eller ugreit på institusjonen.

Kontakt oss på mobil

Du som bor på institusjon kan ringe eller sende sms til oss på mobil: 94166492

Vi er tilgjengelige mandag-fredag kl. 08.00 – 15.30. 

Disse vil du møte på tilsyn: