Sikre kilder – hvordan finne frem?

Hvordan kan du finne sikre kilder? Her finner du en oversikt over trygge kilder der du kan lære mer om blant annet kildekritikk og falske nyheter. 

Publisert 19.09.2023

Tenk.faktisk.no

Skjermdump fra temaoversikt på tenk.faktisk.no
Skjermdump fra tenk.faktisk.no Foto: faktisk.no.

Tenk er skoleavdelingen til Faktisk.no og jobber med kildebevissthet og kritisk mediebruk på flere ulike måter og arenaer.

Deres primæroppgave er å utvikle undervisningsressurser til bruk i grunnskolen og videregående skole. I tillegg lager de innhold rettet mot ulike profesjoner som jobber med barn og unge, samt til foreldre og foresatte. Alle disse ressursene er tilgjengelige på nettsidene til tenk.faktisk.no (Om oss - faktisk.no)

Aktuelle lenker

Tenk.faktisk.no

Tenk.faktisk.no: Ordbok - definisjoner på ord og uttrykk som kan være nyttige i forbindelse med kritisk mediebruk og undervisning.

Tenk.faktisk.no: Kildekritikk

Tenk.faktisk.no: Falske nyheter

YouTube: Faktisk.no

 

Medietilsynet

Skjermbilde fra Medietilsynets nettside
Foto: Medietilsynet.

Medietilsynet er forvaltnings- og tilsynsorganet til staten på mediefeltet og er underlagt Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmåla om ytringsfridom, rettstryggleik og eit levande demokrati.

Medietilsynet skal bidra til at barn og unge kan ha ein aktiv og trygg digital kvardag. Det er viktig å ha kunnskap om medievanane til barn og unge og om kva som er mogleg for dei, og kva utfordringar dei møter i den digitale kvardagen. Medietilsynet gjennomfører derfor jamleg ei stor undersøking om medievanane til barn og unge, både blant barn og foreldre. Basert på mellom anna resultat frå undersøkinga, utarbeider Medietilsynet undervisningsmateriell og råd både til barn og unge, skule og foreldre, til dømes om bruk av sosiale medium og deling av bilete. (Medietilsynets ansvar og oppgåver - Medietilsynet.no)

Aktuelle lenker

Skole og undervisningsopplegg | Medietilsynet

YouTube: Medietilsynet

Kildekritikk og falske nyheter | Medietilsynet

 

NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Skjermdump fra nettsidene til NUPI
Skjermdump fra nettsidene til NUPI skole.

NUPI er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. NUPI har i over 60 år produsert materiell til skoler.

Aktuelle lenker

NUPI Skole

Podcast: Slik avdekker du falske nyheiter

Deepfakes: Når ein ikkje kan tru på det ein ser

 

DuBestemmer.no

Skjermbilde fra forsiden til dubestemmer.no
Foto: dubestemmer.no.

Dubestemmer.no er et samarbeidsprosjekt mellom Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet. Dubestemmer.no er en nettressurs der særlig elever og lærere, men også andre, kan lære om personvern og digital dømmekraft. Målet med opplegget er å gi økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern, og de valgene barn og unge i alderen 9 til 18 gjør gjennom bruk av digitale medier. Digital dømmekraft handler om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere.

Aktuelle lenker

Dubestemmer.no

Kildekritikk: kan du stole på det du leser?

Digitale spor: Er du kritisk til hva du legger igjen av spor og hva du finner på nett?

Kontaktpersoner

Hva gjør Statsforvalteren for barn og unge? 

Lurer du på hva Statsforvalteren egentlig jobber med? Sjekk ut videoen under: 

 

Retten til et trygt og godt skolemiljø

 

Hvordan behandler Statsforvalteren skolemiljøsaker?

 

Barne- og ungepanelet og beredskapsrådet for barn og unge

Vi har både et barn- og ungepanel og et beredskapsråd for barn og unge. Disse panelene er gode rådgivere og har en viktig stemme som vi som embete vil ha frem i offentligheten. De har hatt innspill til en rekke saker, for eksempel pandemi, skole, barnevern, klima, miljø, matproduksjon og nå følgene av krigen. 

Les mer om barne- og ungepanelet