Fra skytefelt til nasjonalpark?

Onsdag 12. august inviterer vi til arrangement på Hjerkinn. Temaet er verneverdier og verneplanprosess for tidligere Hjerkinn skytefelt. Bakgrunnen er Stortingets vedtak om nedleggelse, tilbakeføring og vern av området fra 1999.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.07.2015

Fylkesmannen fikk i 2013 i oppdrag fra overordnede miljømyndigheter å starte opp verneplanarbeidet for tidligere Hjerkinn skytefelt. Er du interessert i å få vite mer om verneverdiene i området og om verneplanprosessen?

Forsvarsbygg gjennomfører norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt. De begynte i 2006 og skal være ferdige i 2020. Med bakgrunn i stortingsvedtaket fra 1999 har Stortinget bevilget nærmere 600 millioner kroner til å gjenvinne natur på Dovrefjell. Og det er ikke bare villreinen i Snøhetta det handler om, selv om det å ta vare på villreinens leveområder er et sentralt verneformål.

Arrangementet er åpent for alle interesserte, men alle som vil delta må melde seg på pga. busstransport og matservering.

Du finner lenker til program og påmeldingsskjema i høyre marg.

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

Arrangement Hjerkinn 12. august 2015
(Små foto: Olav Strand nr. 1 fra venstre, Rolv Hjelmstad nr. 2 og 3, Roger Brendhagen nr. 4 og Thor Østbye nr. 5.)