Forvaltningsplan for Anda naturreservat

Lunde i Anda naturreservat
Lunde i Anda naturreservat Foto: Anne Sofie Fjeldstad / Statsforvalteren i Nordland.

Forvaltningsplanen for Anda naturreservat ble godkjent av Miljødirektoratet 04.11.2021.

Forvaltningsplanen er tilgjenglig på nett på Miljødirektoratets nettside: Forvaltningsplaner på nett for verneområder

Statsforvalteren takker for godt samarbeid med referansegruppen, som har vært svært betydningsfulle for å få en god forvaltningsplan. 

Publisert 09.03.2021

Nyheter


04.11.21 - Godkjenning av forvaltningsplanen

Forvaltningsplanen ble godkjent av Miljødirektoratet 04.11. I løpet av høringsperioden kom det to innspill.

06.09.21 - Høring av forvaltningsplanen

Forvaltningsplanen for Anda naturreservat er nå ute på høring frem til 01.11.21. Utkastet til forvaltningsplanen er elektronisk gjennom Miljødirektoratets nye nettløsning, Forvaltningsplaner på nett for verneområder. Høringsutkastet kan finner du her:

Høringsdokument - Forvaltningsplan for Anda naturreservat

Siste frist for å gi uttalelse er 01.11.21. Høringsuttalelser sendes skriftlig til oss enten per post eller e-post og merkes med referanse 2021/1100.

Postadresse: Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø

E-post: sfnopost@statsforvalteren.no

Videre prosess

I etterkant av høringen, vil planene ferdigstilles og sendes Miljødirektoratet for endelig godkjenning. Etter godkjenning vil planene være tilgjengelig gjennom samme nettløsning som høringsdokumentene.

image4z0o.png

15.07.21

Forvaltningsplanen er sendt til faglig godkjenning hos Miljødirektoratet. Planen vil komme på høring høsten 2021.

30.05.21

Statsforvalteren og referansegruppen var på befaring i naturreservatet.

DSC03160.jpg

22.04.21

Referansegruppen som gi råd under forvaltningsplanarbeidet er opprettet. Referansegruppen består av:

 • Øksnes kommune – Trond Ståle Mathisen
 • Øksnes kommune – Alvilde Otterstad Krohn-Nydal
 • Reiselivsnæringa – Vidar Carlsen
 • Lokalt næringsliv – Kyrre Brun
 • NINA – Magdalene Langset
 • Kystverket – Anniken Nylund Aasjord

09.03.21

Vi ber om innspill til tema som bør behandles i forvaltningsplanen.

Noen tema det er aktuelt å vurdere å ta med i planen:

 • Motorferdsel i verneområdet
 • Bruk av området til forskning og undervisning
 • Turisme i og rundt Anda
 • Bruk av området under ferdselsforbudet
 • Avklaringer rundt vernebestemmelsene
 • Behovet for informasjon om verneområdet

For å sikre lokal medvirkning ønsker vi å etablere en referansegruppe for planarbeidet. Vi ønsker også innspill til personer som kan sitte i gruppen (eventuelt også interessegrupper som burde representeres med egen representant). Vi foreslår en referansegruppe bestående av:

 • 1-2 representant(er) fra Øksnes kommune
 • 1-2 representant(er) fra reiselivsnæringa
 • 1 representant fra NINA eller Norsk Ornitologisk Forening
 • 1 representant fra Kystverket
 • 1 representant fra Nordland Fylkeskommune som kulturminneforvalter
 • 1 representant fra Forum for natur og friluftsliv

Innspill sendes på epost til sfnopost@statsforvalteren.no eller per post til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. Merk sendingen med «innspill forvaltningsplan Anda naturreservat eller ref. 2021/1100» Frist for å sende innspill er 31. mars 2021.

Statsforvalteren vil avholde et åpent nettmøte på Teams tirsdag 23. mars 2021 klokka 18:00 der vi informerer om forvaltningsplanarbeidet. Alle er velkomne til å delta. Lenke til møte finner du under relaterte dokumenter. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.