Infoskriv 29. juni 2023

 • Tilskudd ved produksjonssvikt – kommunens oppgaver
 • Tiltak for å opprettholde matproduksjonen i tørken
 • Skjerpa mål for jordvern
 • Landøyda – oppdatert handlingsplan
 • RMP-rundskriv oppdatert
 • Gårdskart-aktuelt 4/23
 • AR5-info
 • Arbeidsgruppe for veterinærsituasjonen i Lister
 • Landbrukets dag 11.–13. august
 • Inn på tunet-seminar under Arendalsuka 15. august
 • Bli med på Arendalsuka 16. august
 • Seminar med nordiske skogforskere 22. august
 • Landbruksdirektoratets Inn på tunet-webinar 29. august
 • Temadag vannkvalitet og jordbruk 30. august
 • Gruppemøter jordbruk i september
 • Kommunesamling i Vennesla 24. oktober
Publisert 29.06.2023

Tilskudd ved produksjonssvikt – kommunens oppgaver

Kommunen skal utføre stedlig kontroll på minimum 10 % av foretakene der det er mottatt melding om avlingssvikt. Landbruksdirektoratet har laget et kontrollskjema, som kommunen kan ta med ut. Statsforvalteren har laget en sjekkliste til hjelp i kommunens saksforberedelse.

Se egen artikkel

Tiltak for å opprettholde matproduksjonen i tørken

LMD har kommet med noen unntak for 2023 i tilskuddsregelverket:

 • Kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn.
 • Generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite.
 • Grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beites.
 • Presisering av at man kan få RMP-tilskudd til «ingen jordarbeiding om høsten» ved såing av ettervekst innen 1. august.

Se egen artikkel

Skjerpa mål for jordvern

Ny jordvernstrategi med mål om å redusere omdisponering fra 3000 til 2000 dekar per år.

Les om den nye jordvernstrategien i egen artikkel

Landøyda – oppdatert handlingsplan

Handlingsplan for bekjemping av landøyda er oppdatert, og vi har oppdatert informasjonen på nettsida.

Se egen artikkel

RMP-rundskriv oppdatert

Vi har oppdatert rundskriv for Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) for Agder – forvaltningsansvar og saksbehandling for søknadsomgangen 2023.

Saksbehandlingsrundskrivet er kopi av Landbruksdirektoratets Rundskriv 2023/22 Forvaltningsansvar og saksbehandling av 13.06.2023, med noen få tilpasninger som er omtalt på forsiden av rundskrivet.

På side 2 i Rundskriv 1/2023 er det en oversikt over endringer. Legg spesielt merke til oppdatert tekst om importfunksjon i RMP-kart og oppdatert tekst om søknadsfrister i kapittel 4. Veiledningsheftet vil bli oppdatert med informasjonen om dette.

Gårdskart-aktuelt 4/23

En ny utgave av Gårdskart aktuelt ligger ute på NIBIOs nettsider.

 • Ny versjon av Kilden er lansert: Nyhetsartikkel. Veiledning og tips. Noe funksjonalitet mangler, se status.
 • Nyhetsartikkel om AR5web.
 • Feltkurs AR5.

AR5-info

Nytt i Kilden, frister 2023 og informasjon og instruksjoner om AR5 på NIBIOs nettsider og på YouTube.

Se egen artikkel

Arbeidsgruppe for veterinærsituasjonen i Lister

Veterinærsituasjonen i vaktdistriktene Flekkefjord, Lindesnes og Marnardal-Eiken var tema på møte i Listerrådet tirsdag 27. juni. 

Kommunedirektørene og representantskapet sluttet seg til et forslag om en egen utredning:

Det settes ned en hurtigarbeidende prosjektgruppe med representanter fra kommuner, veterinærer og næring til å se på ulike muligheter for ny organisering, samarbeid og struktur for veterinærdekningen i Lister.

Prosjektet «Bærekraftig landbruk i Lister» ved prosjektleder Birte Usland ble anmodet om å koordinere utredningsarbeidet.

Landbrukets dag 11.–13. august

Landbruksavdelingen deltar som vanlig med stand på Landbrukets dag på Evjemoen. I år fokuserer vi på beredskap mens fylkeskommunen vil dele telt med oss med prosjektet Matregion Agder.

Vi håper også å få med oss en nybosatt ukrainsk landbruksforsker, som kommer på språk- og arbeidstrening hos oss over sommeren. Landbrukets dag kan bli en god start på opplæringen i norsk landbruksterminologi.

Inn på tunet-seminar under Arendalsuka 15. august

Tirsdag 15. august kl. 16.00–18.30 inviterer Statsforvalteren til et Inn på tunet-seminar sammen med Norges Bondelag og IPT Norge: «Hvordan kan landbruket bidra til å minske utenforskapet i dagens Norge?» Une Tangen fra KS vil fokusere på hva utenforskap koster samfunnet, fylkeslege Aase Aamland vil gi oss status for utenforskap i Agder, vi får presentert gode eksempler fra landbruket og Ole Magne Omdal vil lede det hele. Enkel servering. Velkommen til Arendal vgs. avd. Tyholmen!

Bli med på Arendalsuka 16. august

Onsdag 16. august er det flere landbruksrelaterte programtilbud. Statsforvalteren inviterer dere i kommunal landbruksforvaltning på morgenkaffe hos oss fra kl. 09.00. Ha gjerne «base» hos oss denne dagen!

Fra programmet:
Kl. 10.00: «Snakk om mat: forbruk og produksjon – innspill til bygging av matnasjonen Norge 2030», Aust-Agder museum og arkiv, foredragssalen KUBEN, Parkveien 16a.
Kl. 10.00: «Er saken biff? Skal vi slutte å spise krødt kjøtt for å redde kloden, lommebboka og helsa?», Thommesengården «Innerst i Pollen».
Kl. 10.00: «Verdiskaping på naturens premisser – hva kreves av norsk næringsliv?», «Deloitte-teltet», Kirkebakken 5.
Kl. 12.00: «Bærekraftig kostholdsråd: Må vi velge mellom matsikkerhet eller klima?», Barrique øl og vinstue.
Kl. 12.00: «Sirkulær mat – et viktig klimatiltak», Håpets katedral.
Kl. 12.30: «Gøy med skog!», TorvscenenKl. 13.00: «Roten til alt godt - er det på tide at norske bønder parkerer plogen?», Arendal kino, nede.
Kl. 15.00: «Mer husdyrfôr på egne ressurser», No9 CC Café.
Kl. 15.30: «Kan norsk landbruk tilby et liv verdt å leve?», Barrique øl og vinstue.

Sjekk hele programmet her: Program - Arendalsuka!

Seminar med nordiske skogforskere 22. august

Nordiske skogforskere tilknyttet NordGen Skog kommer til Agder 22. august. Sammen med NordGen arrangerer Statsforvalteren i Agder et seminar denne dagen hos oss i Arendal. Hold av datoen. Mer informasjon kommer.

Lenke til NordGen Skog

Landbruksdirektoratets Inn på tunet-webinar 29. august

Prosjektet "Inn på tunet-løftet" avsluttes i år, og 29. august kl. 12.00–14.00 arrangerer Landbruksdirektoratet sluttkonferanse.

Målet er å vise for kommuner, fylkeskommuner, NAV m.fl. hva gården og Inn på tunet kan bidra med som arena for ulike målgrupper.

Se invitasjon og påmelding her

Spre gjerne invitasjonen til relevante ansatte i din kommune!

Temadag vannkvalitet og jordbruk 30. august

Agder fylkeskommune arrangerer temadag jordbruk onsdag 30. august sammen med Statsforvalteren, vannområdene og representanter fra landbrukskontor.

Temaet fra dagen er: Bedre vannkvalitet og økt matproduksjon - Finnes det en felles forståelse av utfordringer, behov og gode tiltak?

Se egen artikkel på Agder fylkeskommune sin nettside.

Gruppemøte jordbruk i september

Statsforvaltaren arrangerer som tidlegare år tre «like» fysiske møte for saksbehandlarar innan tilskotsordningar for jordbruk. Du kan møta opp der det passar. I år blir det mykje om produksjonssvikt og RMP og litt om PT.

Møta blir kl. 09.30–14.30 følgjande stader:

 • Evjemoen onsdag 6. september
 • Arendal torsdag 14. september
 • Lyngdal fredag 15. september

Kjellfrid Straume sender innkalling. 

Kommunesamling i Vennesla 24. oktober

I år blir kommunesamlinga for landbruksforvaltninga ei dagssamling.

Tid: tysdag 24. oktober kl. 09.30–17.00.
Stad: Me samlast til foredrag på Vigeland hovedgård om føremiddagen. Etter lunsj blir det utferd i Vennesla kommune.

Programmet er under utarbeiding. Program og påmelding kjem i september under Kurs og konferanser på nettsida til Statsforvalteren.