Infoskriv 10. november 2023

  • Drenering og SMIL
  • Utlysning – skogbrukets rentemidler
  • Før- og etterbilder ved tiltak i kulturlandskapet
  • Gårdskart-akuelt 6/23
  • BU-prisen til Størdal gård i Tvedestrand
  • Matsikkerhet – Riksrevisjonens rapport
Publisert 10.11.2023

Drenering og SMIL

Hugs frist for rapportering for 2023 og innmelding av behov for midlar 2024 fredag 10. november. De har fått Excel-fil til å rapportera i på e-post.

Me ønskjer at søknadsbehandlinga så langt som råd er ferdig rundt 10. november, slik at Statsforvaltaren får omfordelt midlar. Dette er særleg viktig i år, i og med Landbruksdirektoratet skal trekkja udisponerte midlar inn att til LUF.

Meld frå til Kjellfrid Straume om kommunen har midlar til overs så snart du er ferdig med søknadsbehandlinga og inndraging av midlar frå prosjekt som ikkje er gjennomført innan fristen.

Fleire kommunar har SMIL-søknader i kø.

Me har hatt ledige midlar til drenering til no. Send ein e-post til Kjellfrid med nøyaktig beløp som kommunen treng til innkomne søknader, dersom kommunen din manglar midlar. 

Utlysning – skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke tilskudd fra Statsforvalterens andel av rentemidlene på Agder – frist 15. november 2023.

Se egen artikkel

Husk også å lyse ut kommunens andel av rentemidlene!

Før- og etterbilder ved tiltak i kulturlandskapet

Fotografier i SMIL- og UKL-prosjekter er enkelt og pedagogisk.

Se egen artikkel

Gårdskart-akuelt 6/23

En ny utgave av Gårdskart-aktuelt ligger på nettsidene til NIBIO.

Her kan du blant annet lese om:

  • siste nytt i Kilden
  • oppdatert endringskart AR5
  • nasjonal jordvernkonferanse
  • kurs AR5web

BU-prisen til Størdal gård i Tvedestrand

Innovasjon Norge tildeler den regionale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Agder til matprodusenten på Dypvåg.

Se egen artikkel

Matsikkerhet – Riksrevisjonens rapport

Riksrevisjonen konkluderer med at myndighetene ikke har tatt nok hensyn til at kriser kan påvirke matsikkerheten i Norge. Vi er ikke nok forberedt.

Se egen artikkel