Raet nasjonalpark – lokal og sentral høring

Vi oppfordrer til å komme med innspill – frist er satt til 18. september 2015. Dokumenter kan lastes ned her.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.06.2015

Fylkesmannen har gleden av å sende forslag til Raet nasjonalpark ut på høring.

Foreslåtte nasjonalpark omfatter ca. 607 km2, hvor av over 98 % er sjøarealer. Grensen strekker seg fra kommunegrensen mot Risør i øst til Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i vest. Yttergrensen i sjø strekker seg 12 nm utenfor grunnlinjen på den bredeste delen av nasjonalparkområdet, resten av nasjonalparken har yttergrense på 1 nm utenfor grunnlinjen. Gårds- og bruksnummer for alle eiendommer som er omfattet av vernet er opplistet i de tre respektive forslagene til vernebestemmelser § 1 Avgrensning.

Oppstart av verneplanen ble kunngjort juli 2013. Grunneiere, naboer, lokale og sentrale offentlige instanser, foreninger og lag får varsel om høring av verneplanen sendt i eget brev. Fylkesmannen og Miljødirektoratet har som målsetting at verneprosessen skal være avsluttet i løpet av 2017.

Her er lenker til aktuelle dokumenter:

For å lese dokumentet på skjerm, med bladfunksjon, bruk denne linken:
1) Forslag til verneplan for Raet nasjonalpark og opprettelse av landskapsvernområdene Hasseltangen og Søm. (Fil med bladfunksjon)

For å laste ned, eller lese som vanlig pdf, side for side, bruk denne linken (filen er lavoppløselig):
2) Forslag til verneplan for Raet nasjonalpark og opprettelse av landskapsvernområdene Hasseltangen og Søm. (Lavoppløselig)

Vedlegg til verneforslag:

Bakgrunnsinformasjon:

Innspill sendes: Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen, Postboks 788, Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til: fmaapost@fylkesmannen.no