For kommunal landbruksforvaltning

Her finner du hjelp til saksbehandling, oppdateringer, svar på ofte stilte spørsmål, presentasjoner fra samlinger og annen informasjon fra Statsforvalteren til kommunene. Se lenker ovenfor til hvert fagområde.


Publisert 14.10.2021

Infoskriv 14. oktober 2021

 • Teamsmøte om veterinær- og velferdsordningene
 • Saksbehandlingsrundskriv – RMP Agder 2021
 • Presentasjoner fra kulturlandskapsdagen
 • Autorisasjonskurs og eksamen – smågnagere
 • Lokalmat – kurs om trygg mat og andre tilbud fra Nofima

Publisert 07.10.2021

Infoskriv 7. oktober 2021

 • Husk å melde deg på Kommunesamling landbruk
 • Husk å melde deg på Skogbrukets høstsamling
 • Skogkurs tilbyr gratis skogfaglige webinarer
 • Bondens egne erfaringer med fornybar strømproduksjon

Publisert 30.09.2021

Infoskriv 30. september 2021

 • Kommunesamling landbruk
 • Skogbrukets høstsamling
 • Kulturlandskapsdagen
 • Feltkurs foryngelseskontroll og resultatkartlegging
 • Fagsamling vei
 • To kurs om biovarme på gården
 • Urfe-seminar
 • Ombygging av landbruksvei – ny metode godkjent
 • Produksjonstilskudd – oppdatert informasjon
 • Omfordeling av tilskuddsmidler – SMIL, drenering og UKL
 • Rapport 2021 og behov for midler 2022
 • SMIL og overordnede retningslinjer

Publisert 23.09.2021

Infoskriv 23. september 2021

 • RMP – informasjon om viktige datoer
 • Teamsmøte om veterinær- og velferdsordningene
 • Webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern
 • Saksbehandling – miljøtiltak i skogbruk
 • Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket

Publisert 16.09.2021

Infoskriv 16. september 2021

 • Fagsamling skogbruk 21. oktober
 • Resultatkontroll 2020
 • Gårdskart-aktuelt 4/21

Publisert 09.09.2021

Infoskriv 9. september 2021

 • Autorisasjonskurs og eksamen – smågnagere
 • Endringer i Agros
 • Kulturlandskapsdagen
 • Frøboka
 • Artsorakelet
 • UKL-samling vel gjennomført
 • Presentasjoner fra gruppemøter jordbruk
 • Kurs for Inn på tunet-tilbydere

Publisert 25.08.2021

Infoskriv 26. august 2021

 • Fagsamling vei 2021
 • Digital konferanse om "Matnasjonen Norge"
 • Høring – konsekvenser ved brudd på miljøkrav i PT
 • Høring – forskrift om dyrehelsepersonell

Publisert 18.08.2021

Infoskriv 19. august 2021

 • Den nasjonale kulturlandskapsprisen til Lista-bonde
 • Gruppemøter jordbruk – PT og RMP
 • Ny frist for ekstraordinært tilskudd til planting (XP) våren 2021
 • Husk frist for å søke ekstra NMSK-midler
 • Søknadsfrist – Skogbrukets verdiskapingsfond
 • Frist for å oppdatere AR5 høsten 2021
 • Endringer i Landbruksregisteret – husk på skogfondskontoen også!
 • Store etterslep på kontovedlikehold i ØKS

Publisert 15.07.2021

Infoskriv 15. juli 2021

 • Regionalt miljøprogram 2021.
 • Jordbruksoppgjøret 2021.
 • Situasjonsrapporter – stor granbarkbille.
 • Fastsettelse av høyeste konsesjonspris ved tvangssalg.
 • Betydelig omdisponering av dyrka jord.
 • Landbrukets dag, Arendalsuka og Mat i sentrum.
 • Inn på tunet-seminar under Arendalsuka.

Publisert 24.06.2021

Infoskriv 25. juni 2021

 • Gruppemøter jordbruk – PT og RMP.
 • Kulturlandskapsdagen blir 7. oktober – forslag til sted?
 • Møteplan for høsten.
 • Fylkesnytt fra Agder.
 • Ekstratilskuddet til skogplanting blir kr 1,50.
 • Faglige innspill til slåttemarksarbeidet.
 • Kommunale veterinærtjenester – ønske om gjennomgang av ordningene.
 • Informasjon om regelverket om nydyrking av myr.

Møter og webinarer

Velferdsordningene og veterinærordningene
Teamsmøte 19. oktober kl. 10.00–11.00.

Skogbrukets høstsamling
21. oktober, Kvåstunet i Lyngdal.

Kommunesamling landbruk 
2.–3. november, Mandal hotell. 

Utvalgte kulturlandskap
Teamsmøte 4. november, kl. 12.30–14.00.

Skogkurs: Fagsamling vei
Kombinert fysisk samling i Kristiansand og webinar 17.–18. november.

Kunnskapsgrunnlaget for jordvern
Webinar ved NIBIO. 11. og 18. november, kl. 09.00–11.00.

Møter og webinarer under planlegging:

Jordbruk:

 • Organisert beitebruk. Teamsmøte i januar/februar.

Areal og eiendom:

 • Kilden arealkart – nye kartlag, bl.a. Nydyrking myr og Eldste skogen i Norge. Webinar. 
 • Garden som ressurs – LNF, plan- og bygningsloven / jordloven, ev. jordflytting. Teamsmøte.
 • Jushjørnet – erfaringsutveksling. Teamsmøte.