Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Spørsmål og svar om innreise til Norge

Må alle som kjem frå utlandet opphalda seg i karantenehotell nå? Det er mange spørsmål som dukkar opp etter at regjeringa innførte smitteverntiltak i sist veke. Her kan du få svar. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 11.11.2020

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset spreier seg raskt og alle fylke har smitteutbrot. 

Regjeringa har derfor innført nye nasjonale smitteverntiltak. Blant anna er det krav om at personar som er i innreisekarantene, skal opphalda seg på eit karantenehotell i karantenetida.

Regjeringa har samla dei vanlegaste spørsmåla og svara knytt til tiltaka her.

Kontaktpersonar