Ny veileder om kommuneplanens arealdel

Fargegata i Stavanger
Fargegata i Stavanger Foto: Elisabeth Time Ellingsen / Statsforvalteren i Rogaland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut veileder om arealdelen av kommuneplanen. Veilederen gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger og er ment som ett praktisk hjelpemiddel for kommunen. 

Publisert 20.04.2021

For fylkeskommunene og statsforvalteren vil dokumentet kunne være et hjelpemiddel i arbeidet med veiledning. Veilederen erstatter veileder T-1491 om kommuneplanens arealdel fra 2012.