Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent akvakultur i sjø ved Alstein

Nasjonale interesser ved tilrettelegging for akvakulturnæring er viktige, skriv departementet i godkjenningsbrevet. Alstein ligg i Jærstrendene landskapsvernområde og omsynet til naturtypar i sjø og lusesmitte skal vurderast i seinare handsaming etter akvakulturlova.

Publisert 05.02.2021

Føresegnene til kommuneplanen i Randaberg vert og endra med omsyn til faste installasjonar innanfor skytefelt til Forsvaret.

Les heile vedtaket, uttalar og oversending med vedlegg i dokumentlenkene.