Resultat av studier av ryddeaksjoner langs Jærkysten

Strandsøppel
Strandsøppel Foto: Magnus Utsogn / Jæren friluftsråd.

NORCE for Jæren friluftsråd, omtaler i ny rapport metode for datainnsamling og resultat fra prosjektet strandrydding av Jærkysten 2018 - 2020. Rapporten gir en svært god oversikt og konkluderer bl.a. med at kontroll med visse avfallstyper vil redusere avfallsmengdene langs kysten med inntil 70%.

 

Publisert 26.03.2021

Studien bekrefter at avfall fra andre land kommer med havstrømmer til norskekysten, men også at norsk avfall er blant de mest forekommende kildene. - Vi har en jobb å gjøre for å forebygge marint avfall lokalt.

Les hele rapporten i dokumentlenka.