Miljødirektoratet har åpnet søknadsskjema for tiltak mot marin forsøpling

Foto: Fylkesmannen i Rogaland.

Søknadsskjema for søknad om tiltak mot marin forsøpling er klar, med frist 20. januar 2021.

Publisert 17.12.2020

Du finner mer informasjon om tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling på Miljødirektoratet sine nettsider.

Generelt ser Miljødirektoratet etter prosjekter som oppfyller flere av følgende kriterier: 

  • Prosjekt som samler aktører, mange deltakere og dekker større geografiske områder
  • Prosjekter som sikrer effektiv bruk av midlene med godt dokumenterte utgiftsposter
  • Prosjekter som i stor grad bidrar med egenfinansiering (inkl. dugnadsinnsats) eller medfinansiering fra andre kilder
  • Forebyggingstiltak med en målrettet plan for å engasjere og involvere spesifikke sektorer eller næringer
  • Søkere må ha kompetanse til å gjennomføre det omsøkte tiltaket