Hettemåkene på Måkeholmen

Hettemåke ved Mosvatnet
Hettemåke ved Mosvatnet Foto: Rune S. Karlsen / Fylkesmannen i Rogaland.

Har du lagt merke til det yrande fuglelivet rundt Mosvatnet på søndagsturen din? Naturvernforbundet og Stavanger kommune har dei siste 10 åra rydda hekkeareal. Fleire hettemåkeungar enn nokon gong har blitt ringmerka på Måkeholmen. I 2020 hadde Mosvatnet med Måkeholmen den største hekkebestanden av den rødlista hettemåka.

Publisert 14.12.2020

Mosvatnet har no ein stabil hekkebestand på minimum 200 par årleg.

Les den interessante rapporten frå Naturvernforbundet i Rogaland i dokumentlenka.