Avgrensa høyring av besøksstrategi 2019-2025

Fylkesmannen i Rogaland har laga utkast til ny besøksstrategi for Jærstrendene landskapsvernområde 2019-2025. Høyringtsfrist for merknader er 1. februar 2020.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.11.2019

Sjå høyringsbrev og besøksstrategi i dokumentlenkene.