Webinar - tilskot til skogsvegar og vegbanken

27. august inviterar Fylkesmannen den kommunale skogforvaltinga til webinar med tema forvaltning av tilskot til skogsvegar og bruk av vegbanken.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.08.2020

Me inviterar til webinar 27. august kl. 13.00 - 15.00

Møtet blir halde på teams og me sender ut invitasjon til kommunane same veka som webinaret. Då kjem det også nærare informasjon om programmet. 

Vel møtt!

 

Kontaktpersonar