Matproduksjon


08.07.2021

Lokal mjølkeforedling står for viktig verdiskaping

Gardsmeieria i Norge leverer kvalitetsprodukt og gir norske forbrukarar eit større produktmangfald å velje blant. Tilbakemeldingane på produkta er jamt over gode og dei får rimeleg stor blest i media. Fleire blir inspirerte til å satse.


07.07.2021

Stavanger Ysteri ble tildelt Matkulturprisen!

En overrasket og glad Lise Brunborg tok i mot hedersprisen under Gladmat i Stavanger i siste uke.


29.06.2021

Gladmat i ny drakt

På onsdag startar Gladmat. Det blir lokalmattorg og sceneprogram som før, men i tillegg blir det inspirerande matturar rundt om i fylket, og spennande restaurantløyper.


17.06.2021

Sterk satsing på mjølk og grønt

24 rogalandsbønder har fått tilskot til å bygge nye mjølkefjøs og 26 gartnarar vil satse på frukt, bær og grønsaker på friland og i veksthus.


04.06.2021

Rekordpåmelding til Gladmat

I år vil heile 45 lokalmatprodusentar vise fram og selje sine utsøkte produkt på festivalen.


22.04.2021

OmCider sider på Fevoll gard

Bodil Kvame har sagt opp stillinga i banken og satsar fullt på omstilling av garden frå gras og sau til frukt saman med mannen Andreas.


05.01.2021

Pandemi har gitt auke i mjølkeproduksjonen i Rogaland

Pandemien har gitt større etterspørsel av norsk kumjølk i 2020, og TINE forventar stor etterspørsel også komande år. Tal frå Landbruksdirektoratet visar ein auke i disponibel kvote på 6,5 prosent frå 2019 til 2020, medan tal føretak er redusert med 3,7 prosent. Kvar fekk vi auke i mjølkekvote og kvar blei den redusert?


28.10.2020

AVLYST! Invitasjon til Urfe-samling

Avlyst på grunn av koronan. Urfe SA inviterer til fagsamling på Moi hotell i Rogaland 27. - 28. november. Her får du solid fagleg påfyll med blanding av teori og to gardsbesøk.


26.10.2020

Omcider sider

No skjer det endeleg. På Fevoll gard i Hjelmeland putrar det no 3000 liter sider i ein stor ståltank i det nye sideriet.


21.10.2020

Osten Rabben er snart klar

Fleire ostar ligg klar for modning i hyllene hjå Ryfylke gardsysteri. Joar og Hilde Hauge gler seg til jul for då er osten deira klar for sal.