Rus- og psykisk helsekonferansen 2021

Dato:
3. november 2021 10:00 - 14:30
Stad:
Scandic Stavanger Forus hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og KoRus Stavanger
Målgruppe:
Alle som jobber med rus og psykisk helse i kommuner og spesialisthelsetjenester

Årets tema:

Pakkeforløp - samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten

Publisert 17.09.2021

KoRus Stavanger og Statsforvalteren i Rogaland inviterer til dagskonferanse på Scandic Stavanger Forus hotell.

Økt brukermedvirkning, brukertilfredshet og pårørendeinvolvering samt gode, koordinerte og individuelle behandlingsløp er sentrale mål for pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Vedlagt er programmet og påmeldingslinken.

Konferansen er gratis, påmelding er bindende. Ved manglende oppmøte faktureres den enkelte med kr 500,-.

Påmeldingsfrist: 19.10.2021 kl 09.00.

Velkommen!

Dato:
3. november 2021 10:00 - 14:30
Stad:
Scandic Stavanger Forus hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og KoRus Stavanger
Målgruppe:
Alle som jobber med rus og psykisk helse i kommuner og spesialisthelsetjenester