Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel! Hold av 23. september

Dato:
23. september 2021 09:30 - 11:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Bygg i tre- Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Målgruppen er kommunene, både de som har ansvar for nybygg og rehabilitering, samt klima- og miljørådgivere i kommunen vil ha stor nytte av webinaret.
Påmeldingsfrist:
23. september 2021 00:00
KF-skolen på Tjensvoll, illustrasjon fra Link Arkitektur
KF-skolen på Tjensvoll, illustrasjon fra Link Arkitektur

Økt bruk av tre er viktig og nødvendig for overgang til grønnere løsninger i flere sektorer, også i kommunene. Den 23. september blir det digitalt arrangement om klimavennlige valg i byggeprosesser og bruk av tre som klimavennlig materiale.

Publisert 09.07.2021

I vår region er det private næringslivet en større pådriver for bruk av tre i bygg enn kommunene. Ved å vise frem ulike muligheter og kontaktpersoner ønsker vi å senke terskelen for å gjøre klimavennlige valg ved rehabilitering og nybygg også i kommunale bygg. 

Arrangementet skjer i samarbeid med Tredriveren i Rogaland.

Vi har blant annet fått med oss Sintef som skal fortelle om klimafordeler ved rehabilitering og nybygg. Tredriveren skal fortelle generelt om bruk av tre, og kanskje knuse noen myter. Veni viser hvorfor og hvordan et klimaregnskap utarbeides for byggeprosjektet. Til slutt skal entreprenør Backe sammen med tiltakshaver forteller om det nye skolebygget til KF-skolen på Tjensvoll om deres erfaringer med valg av klimavennlige materialer, kostnad og klimaregnskap.


Vi håper at du vil sette av to timer til å få mer kunnskap om bygg i tre.

Dato:
23. september 2021 09:30 - 11:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Bygg i tre- Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Målgruppen er kommunene, både de som har ansvar for nybygg og rehabilitering, samt klima- og miljørådgivere i kommunen vil ha stor nytte av webinaret.
Påmeldingsfrist:
23. september 2021 00:00