Velkommen til inspirasjonskonferanse «Leve hele livet» som vert arrangert i samarbeid med USHT Helse Fonna

Dato:
15. juni 2021 11:00 - 14:30
Stad:
digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland og USHT Helse Fonna
Målgruppe:
tilsette i helse- og omsorgstjenestene
Foto: Gunhild Hertzberg Brenno
Foto: Gunhild Hertzberg Brenno

Programmet for konferansen har fokus på aktivitet og fellesskap, eit av innsatsområda i kvalitetsreformen Leve hele livet.

Publisert 21.05.2021

Har du gløymt å melda deg på konferansen? Du kan følge den her: https://youtu.be/_lw22Y8zaEk

Lenke er tilgjengeleg i 2 veker. 

 

Konferansen vert arrangert digitalt og det vert sendt ut lenke til å følgje konferansen på førehand. Det er ingen deltakaravgift.

Påmeldingsfrist 13.06.2021. 

 

 

Dato:
15. juni 2021 11:00 - 14:30
Stad:
digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Rogaland og USHT Helse Fonna
Målgruppe:
tilsette i helse- og omsorgstjenestene

Dokument