Psykososial omsorg ved en pandemi – oppdatert nettressurs.

Situasjonen med en pandemi er spesiell. Den berører oss alle. RVTS har derfor samlet oppdatert og relevant kunnskap om Psykososial omsorg ved pandemi.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.03.2020

Målgruppen for ressurssiden er personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter. Siden gir oppdatert kunnskap og nyttige verktøy innen 12 ulike områder. Deriblant ivaretakelse av hjelpere, møte med koronarammede og stressmestring.

Ressurssiden kan også være nyttig for andre som er interessert i psykososial omsorg.

Link til nettsiden finner du under «Lenker» i denne saken.